Motodarbnīca

DZINĒIEM un AGREGĀTIEM.

Kvalitātes garantija:

  • Garantijas saistības jauniem agregātiem, kas ir mainītas mūsu darbnīcā, ir 24 mēneši.
  • Garantijas saistības pilnīgi atjaunotiem agregātiem, kas ir mainīti mūsu darbnīcā, ir 24 mēneši.
  • Garantijas saistības daļēji atjaunotiem agregātiem, atkarībā no tā, kādas detaļas tika mainītas un no darba, kas tika veikts agregātam (uz vecām rezerves daļām, kas palika agregātā, garantijas saistības neattiecās)ir 12 mēneši.
  • Tehnisko bojājumu gadījumā agregāta ekspertīze notiek pasūtītāja izvelētā vietā un MOTOLIFE pārstāvja, un neatkarīgo ekspertu no saraksta www.ltab.lv klātbūtnē. Visi citi ekspertīžu rezultāti ir uzskatāmi par nederīgiem.